Novinky & Aktualizácie
 

Kariéra

Obchodný zástupca junior.

- info po  zaslaní životopisu

- externá forma

 

O B C H O D N Ý/-Á     A S I S T E N T /-K A

Podmienkou je Absolventská prax! – informácie podáva Úrad Práce 

Pracovná náplň:

- Kompletizácia dokumentov podľa pokynov a smerníc

- Príprava podkladov pre obchodné ponuky – administratívna

- Kontrola dodávateľských dokladov a príjem tovaru na sklad.

- Zadávanie údajov do informačného systému – servis, reklamácie, prijatý tovar, ...

- Komunikácia s vybranými zákazníkmi

- Telefonická a mailová podpora obchodu

- iné podľa vzniknutej situácie

Znalosť, Windows, Office, strojopis, min.začiatoč. Angl. - podmienkou !

Aspoň základný prehľad v IT sortimente.

Ďalšie podmienky osobne na prevádzke spoločnosti.