Novinky & Aktualizácie
 

: Doplnené referencie z centrálneho registra zmlúv v časti Referencie

: Aktualizácia cien pre potlač a duplikáciu médií

: Doplnené informácie o zmluvnom servise ako najlepšej ponuky pre zákazníka a starostlivosť o jeho IT.

: Doplnená časť so základnými informáciámi o možnostiach financovania nákupu IT zariadení vďaka úspešnej spolupráci s významným poskytovateľovom v tejto oblasti - spol. GRENKE Leasing

: Aktuálne boli doplnené informácie v časti profil