Novinky & Aktualizácie
 

7.marec 2012: Doplnené informácie o zmluvnom servise ako najlepšej ponuky pre zákazníka a starostlivosť o jeho IT.

6.marec 2012: Doplnená časť so základnými informáciámi o možnostiach financovania nákupu IT zariadení vďaka úspešnej spolupráci s významným poskytovateľovom v tejto oblasti - spol. GRENKE Leasing

2.marec 2012: Aktuálne boli doplnené informácie v časti profil