Novinky & Aktualizácie
 

CLASSIC LEASING

 • Doba trvania:    15 – 60 mesiacov
 • Minimálna obstarávacia cena: 500,- € bez DPH
 • Zahrnutie splátky do nákladov v plnej výške
 • Možnosť obmeny predmetu leasingu na konci za nový

Produkt je určený zákazníkom, ktorí si uvedomujú v dnešnej dobe rýchleho morálneho zastarania technológií potrebu využívania najmodernejšej techniky a zabezpečiť  si náskok pred konkurenciou. Zároveň nechcú mať starosti s recykláciou, skladovaním či odpredávaním použitej techniky.

 

FINANČNÝ LEASING

 • Doba trvania:    36 – 60 mesiacov
 • Minimálna obstarávacia cena: 1 000,- € bez DPH
 • Zaradenie predmetu leasingu do majetku a jeho odpisovanie
 • Kúpna cena na konci: dohodnutá symbolická čiastka

Produkt určený zákazníkom, ktorí práve nemajú potrebnú hotovosť, alebo chcú svoje voľné prostriedky investovať radšej do inej oblasti. Chcú si zaobstarať moderné vybavenie so zámerom po uplynutí obdobia leasingu túto techniku odkúpiť do vlastníctva za dohodnutú symbolickú cenu.

 

KOMPLEXNÝ PRENÁJOM

 • Doba trvania: 15 – 60 mesiacov
 • Minimálna obstarávacia cena: 500,- € bez DPH
 • Zahrnutie splátky a ceny služieb do nákladov v plnej výške
 • Možnosť obmeny predmetu leasingu na konci za nový

Produkt je určený pre zákazníkov, ktorí vyžadujú okrem prenájmu samotného zariadenia i zabezpečenie komplexných služieb starostlivosti bez ďalších nákladov. Pri realizácii zmluvy je možné zvoliť si rozsah starostlivosti a dodávaného spotrebného materiálu /napr. toner a papier pre multifunkčné zariadenie/.